Disclaimer
Deze website is met de grootste zorg samengesteld door Complex Computer Service (CCS), desondanks kunnen zich toch incidentele onjuistheden voordoen. Wij wijzen u op de volgende bepalingen.

Algemeen
Alle prijzen op deze site zijn in EURO, inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze aanbiedingen, facturen, offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
-
Alle op deze website gepubliceerde informatie mag zonder toestemming vooraf en zonder vergoeding gebruikt en gereproduceerd worden. Wel dient de website van CCS als bron te worden vermeld.

Privacy
Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt als daar geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de betreffende persoon, tenzij de wet ons daartoe zou verplichten. Uw gegevens worden door ons in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gebruikt.

Aansprakelijkheid
Mocht blijken dat er op deze site onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt CCS geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan CCS geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Hyperlinks en downloads
Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen voeren naar sites die door derden worden aangeboden en bijgehouden en waarover CCS geen controle heeft. Wij dragen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van dergelijke sites. Bovendien kan onze site downloadable items bevatten die geļnstalleerd dienen te worden op uw eigen PC. Het downloaden en installeren van deze items is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. CCS aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Copyright © 2000 - 2022 Complex Computer Service - Alle rechten voorbehouden
Over CCS
Tjalkstraat 25
1784RX Den Helder
Tel. 0223 - 66 88 25
Onze kernwaarden
Referenties